• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
Електричарски алат

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Електричарски алат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"ЕЛНОС БЛ" д.о.о. Бања Лука запонуђену цијену...

Saznajte više
Стручни надзор над извођењем радова на уређењу корита

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Стручни надзор над извођењем радова на уређењу корита и обала ријеке Врбас низводно од МХЕ " Бочац 2",...

Saznajte više
Резервни дијелови за систем управљања МХЕ Бочац 2

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за систем управљања МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "...

Saznajte više
Лична заштитна обућа

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Лична заштитна обућа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Бонел"а.д.Бања Лука за понуђену циј...

Saznajte više
Батерије

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Батерије,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "COTIS"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од ...

Saznajte više
Обезбјеђење банкарске гаранције

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе,број:07-2709-2/23 од 31.08.2023.године и Уговор о набавци услуга-Обезбјеђење банкарске гаранције за добро извршење посла у периоду пројект...

Saznajte više
Израда и уградња алуминијске столарије за портирницу

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Израда и уградња алуминијске столарије за портирницу,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "YAVUZ ...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Модул за аквизицију

Поништава се поступак јавне набавке роба-Модул за аквизицију,из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,у складу са чланом 69.став(2)тачка а)Закона о ја...

Saznajte više
Уређење корита и обала ријеке Врбас низводно од МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Уређење корита и обала ријеке Врбас низводно од МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном по...

Saznajte više
Потрошни материјал за текуће одржавање

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за текуће одржавање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о.Ба...

Saznajte više
Надзор над извођењем радова на постројењу 35 кV

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Надзор над извођењем радова на постројењу 35 кV,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Институт за грађе...

Saznajte više
Канцеларијски материјал

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Набавка канцеларијског материјала,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Центар за професионалну рех...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »