• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Завршен поступак одабира најповољнијих добављача личне и заштитне опреме

Прихваћена Препорука Комисије за јавне набавке и Уговори о набавци роба - Лична заштитна опрема су додјељени најбоље оцијењеним понуђачима  за следеће лотове:

  • Лот-1 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 1.590,40 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-2  „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 607,50 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-3 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 2.310,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-4 „RMC Company“ д.о.о. Зеница за понуђену цијену у износу од 2.023,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-5 „6 НОВЕМБАР“ д.о.о. Зворник за понуђену цијену у износу од 331,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-6 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 501,00 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-7 „Soling Group“ д.о.о. Мостар за понуђену цијену у износу од 1.593,50 КМ без ПДВ-а,
  • Лот-8 „RMC Company“ д.о.о. Зеница за понуђену цијену у износу од 399,00 КМ без ПДВ-а.

У прилогу се налази одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Уградња комарника

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Уградња комарника,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Јаги комерц"с.п.Мркоњић Град за понуђену ц...

Saznajte više
Имплементација firewall и security система за рачунарску мрежу предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Имплементација firewall и security система за рачунарску мрежу предузећа,додјељује се најбоље оцијењеном п...

Saznajte više
Годишње одржавање за лиценце "EPLAN"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Годишње одржавање за лиценце ЕПЛАН-а,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EAST CODE"д.о.о.Б...

Saznajte više
Ауто гуме

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Ауто гуме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Диск ауто"д.о.о.Бања Лука,за понуђену цијену у...

Saznajte više
Радови на санацији објекта гаража

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Радови на санацији објекта гаража,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Unitrade Company"д.о...

Saznajte više
Санација макадамског пожарног пута

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци радова-Санација макадамског пожарног пута,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Мркоњић путеви"д.о.о...

Saznajte više
Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за санацију и заштиту објекта "Шервалова кућа"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за санацију обале и заштиту објекта на локацији "Ше...

Saznajte više
Провођење аудита система према стандардима ISO 9001,ISO 14001 за 2022. годину

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине према стандардима ИСО 9001 и ИСО 14001 ...

Saznajte više
Периодично испитивање противпожарних апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Периодично испитивање апарата за почетно гашење пожара,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Eko-bel&qu...

Saznajte više
Сервисирање аутобуса

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Лот-1 Аутобус,HIGER КLQ6125Q,рег.број:Т37-Е-900 ...

Saznajte više
Осигурање возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Осигурање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "GRAWE осигурање"а.д.Бања Лука ,за пон...

Saznajte više
Каблови и кабловски прибор

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Каблови и кабловски прибор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о.Бања Лука за понуђен...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »