• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Набавка робе за прославу јубилеја предузећа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка робе за прославу јубилеја предузећа(ЛОТ-1 Печено месо,ЛОТ-2 Свјеже месо),додјељује се најбоље оцијењеним понуђачима за следеће лотове:

- За Лот-1(Печено месо) УР "Излетник" Мркоњић Град у вриједности од 3.020,00 КМ без ПДВ-а;

- За Лот-2(Свјеже месо) ЗТР "Месница од Малића" Малић Рада с.п. Мркоњић Град у вриједности од 675,00 КМ без ПДВ-а

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Санација макадамског пожарног пута

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци радова-Санација макадамског пожарног пута,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Мркоњић путеви"д.о.о...

Saznajte više
Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за санацију и заштиту објекта "Шервалова кућа"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за санацију обале и заштиту објекта на локацији "Ше...

Saznajte više
Провођење аудита система према стандардима ISO 9001,ISO 14001 за 2022. годину

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине према стандардима ИСО 9001 и ИСО 14001 ...

Saznajte više
Периодично испитивање противпожарних апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Периодично испитивање апарата за почетно гашење пожара,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Eko-bel&qu...

Saznajte više
Сервисирање аутобуса

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум за набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Лот-1 Аутобус,HIGER КLQ6125Q,рег.број:Т37-Е-900 ...

Saznajte više
Осигурање возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Осигурање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "GRAWE осигурање"а.д.Бања Лука ,за пон...

Saznajte više
Каблови и кабловски прибор

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Каблови и кабловски прибор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о.Бања Лука за понуђен...

Saznajte više
Резервни дијелови за операторске станице-МХЕ Бочац 2

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за операторске станице-МХЕ Бочац 2,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Media Portal&q...

Saznajte više
Намирнице за ресторан друштвене исхране

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци роба-Намирнице за ресторан друштвене исхране,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "НИЗ КОМ...

Saznajte više
Реконструкција водомјерне станице Црна ријека

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци радова-Реконструкција водомјерне станице Црна ријека,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ALEM Sistem&q...

Saznajte više
Одвоз комуналног отпада

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум за набавку услуга-Одвоз комуналног отпада,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем Коминално предузеће "...

Saznajte više
Попуна ватрогасне опреме

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Попуна ватрогасне опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"IM FIRE SECURITY"д.о.о.Бања Лука у ври...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »