• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Спровођење мјерења(четири серије мјерења у току године) и израда и испостављања годишњег извјештаја о континуираном испитивању квалитета воде

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-трећих лица за спровођење мјерења(четири серије мјерења у току године) и изради и испостављању годишњег извјештаја о континуираном испитивању квалитета воде акумулационог језера "Бочац",акумулационог језера ХЕ "Бочац 2",Црне ријеке и Угра на нивоу године,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Институт за воде" д.о.о. Бијељина за понуђену цијену у износу од 17.400,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Пружање услуга пореског консалтинга у вези са припремом Документације о трансферним цијенама

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Пружање услуга пореског консалтинга у вези са припремом Документације о трансферним цијенама у складу са п...

Saznajte više
Провјера обрачуна одложених пореза у SAP ERP систему за 2021.годину

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Провјера обрачуна одложених пореза у SAP ERP систему за 2021.годину,додјељује се најбоље оцијењеном понуђа...

Saznajte više
Пројекат санације објекта гаража

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Пројекат санације објекта гаража,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ВАРС"д.о.о. Лакташи у врије...

Saznajte više
Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда актуарске процјене дугорочних примања запослених у предузећу према МРС 19,од стране овлаштеног актуара за...

Saznajte više
Резервни сензори

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Резервни сензори,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Монти"д.о.о. Зворник за понуђену цијену...

Saznajte više
Позив за достављање понуда за набавку услуга – Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Објављен Позив за достављање почетних понуда и позив на преговоре у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) за набавку услуга – Редовно сервисирање и ванредне поправк...

Saznajte više
Поништење поступка набавке-Тест умањења вриједности имовине за 2021.годину

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Тест умањења вриједности имовине за 2021.годину,у складу са МРС 36,из разлога што ниједна понуда није достављена у датом року(члан69.став...

Saznajte više
Поништење поступка набавке-Процјена инвестиционе некретнине у складу са МРС 40 за 2021.годину

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Процјена инвестиционе некретнине у складу са МРС 40 за 2021.годину,из разлога што ниједна понуда није достављена у датом року(члан 69.ста...

Saznajte više
Производи за одржавање хигијене

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци роба-Производи за одржавање хигијене,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "Еуросан"д....

Saznajte više
Инструмент за мјерење отпорности изолације високим напоном

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Инструмент за мјерење отпорности изолације високим напоном,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Ел...

Saznajte više
Угоститељске услуге поводом прославе јубилеја

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8.Закона о јавним набавкама,Анекс IIдио Б("Службени гласник...

Saznajte više
Израда геодетских подлога за соларну електрану на локалитету Аде поље

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда геодетских подлога за соларну електрану на локалитету Аде поље,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу &...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »