• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Позив за доставу понуда за учешће на стручним семинарима, савјетовањима, симпозијумима...

Објављен Позив за доставу понуда за учешће на стручним семинарима, савјетовањима, симпозијумима, конгресима и стручним обукама из области финансија, рачуноводства, ревизије, јавних набавки, примјене права, примјене стандарда, информационих технологија и заштите на раду и осталих области

Документи за преузимање:
 
Разне конструкције

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Разне конструкције,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "НМС ПРОМЕТ"д.о.о.Мркоњић Град за понуђену ц...

Saznajte više
Хидраулични серво мотори

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку,број:02-1501-11/22 од 01.08.2022.године и уговор за јавну набавку роба-Хидраулични серво мотори,додјељује се групи понуђача:"ST...

Saznajte više
Набавка робе за прославу јубилеја предузећа

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка робе за прославу јубилеја предузећа(ЛОТ-1 Печено месо,ЛОТ-2 Свјеже месо),додјељује се најбоље оцијењеним п...

Saznajte više
Израда пројекта дизајна личне заштитне одјеће

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Израда пројекта дизајна односно визуелног идентитета и сировинског састава личне заштитне одјеће,додјељује...

Saznajte više
Поништење поступка-Бушење отвора

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Бушење отвора у армиранобетонском зиду из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року(члан 69.став(2)тачка а)Зако...

Saznajte više
Продужење лиценце за антивирусни софтвер

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуге-Продужење лиценце за антивирусни софтвер,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Digit"д.о.о.Бања Лук...

Saznajte više
Црна металургија

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Црна металургија,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Cotis"д.о.о.Бања Лука,у вриједности од 3.227,1...

Saznajte više
Прокрес испод далековода 35 кV

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Прокрес испод далековода 35 кV,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Mig elektro"д.о.о.Мркоњић Град...

Saznajte više
Резервни компресор за МХЕ Бочац 2

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Резервни компресор за МХЕ Бочац 2,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Hidropneumatik"д.о.о. ...

Saznajte više
Монофазни апарат за РЕЛ и ТИГ ВФ заваривање

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Монофазни апарат за РЕЛ и ТИГ ВФ заваривање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Tauz"д.о.о. Бања Л...

Saznajte više
Инвестиционо грађевинско одржавање Управне зграде

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Инвестиционо грађевинско одржавање Управне зграде,додјељује се најбоље оцијењеној Групи понуђача:"Uni...

Saznajte više
Резервни хладионици генератора

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Резервни хладионици генератора,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "РАД-РАШО"д.о.о. Ужице у в...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »