• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Адвокатске услуге

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Адвокатске услуге,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Адвокату Браниславу Цвијановићу у вриједности од 5.940,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Општа заштитна средства за заштиту на раду

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Општа заштитна средстваза заштиту на раду,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АНГ" д.о.о. Бања Лук...

Saznajte više
Израда пројекта санације обале и заштите објекта на локацији "Шервалова кућа"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда пројекта санације обале и заштите објекта на локацији "Шервалова кућа",додјељује се најбоље оци...

Saznajte više
Замјена ормара управљања пољем РТР

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Замјена ормара управљања пољем РТР,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ" д.о.о. Ба...

Saznajte više
Годишње одржавање за лиценце "EPLAN"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Годишње одржавање за лиценце ЕПЛАН-а,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EAST CODE"д.о.о. Бања Л...

Saznajte više
Набавка рачунарске опреме

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка рачунарске опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "PRIMAPROM"д.о.о. Бања Лука за ...

Saznajte više
Сервис дизалице Monorail 20T

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Сервис дизалице Monorail 20Т,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу:"PRIM CO COMPANY"д.о.о. До...

Saznajte više
Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу управно технолошке зграде

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу управно технолошке зграде,додјељује се најбоље оцијењеном понуђ...

Saznajte više
Провођење аудита система према стандардима ISO 9001,ISO 14001 за 2021 годину

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине према стандардима ИСО 9001 и ИСО 14001 ...

Saznajte više
Намирнице за ресторан друштвене исхране

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци роба-Намирнице за ресторан друштвене исхране,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем "НИЗ КОМ...

Saznajte više
Анализа турбинских уља

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Анализа турбинских уља,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Рафинерија уља Модрича"а.д. Мод...

Saznajte više
Препоручени резервни дијелови за помоћне погоне МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Препоручени резервни дијелови за помоћне погоне МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном пону...

Saznajte više
Осигурање возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Осигурање возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"DRINA OSIGURANJE" а.д. Милићи Филијала...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »