• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Активности ХЕ "Бочац" у амортизацији поплава

Поплаве из 2014. године још су свјеже у сјећању многих становника Републике Српске и страх од понављања сличних дешавања присутан је увијек када се појаве обилне падавине и дође до пораста водостаја ријека које се налазе у окружењу.

Слична појава се десила у прољеће текуће 2019. године када је од стране надлежних  хидрометеоролошких служби најављен велики број кишних дана који ће за последицу имати повећање дотока у ријекама и вјероватно поновно излијевање воде из корита ријека.

Поучени искуством из 2014. године Влада Републике Српске и надлежне институције су у оквиру расположивих могућности подузеле низ мјера којима би се предуприједило евентуално излијевање ријека из корита и плављење околних насеља.

Предузеће ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град са својим производним објектима ХЕ „Бочац „ и ХЕ „Бочац 2“ који су смјештени на ријеци Врбас узводно од, највећег града Републике Српске Бања Луке,  од самог почетка је укључено у активности које је подузимала Влада Републике Српске и град Бања Лука у циљу спрјечавања плављења града, приградских насеља као и осталих насељених подручја на сливу ријеке Врбас.

Формиран је Координациони тим Владе Републике Српске који је имао задатак да прати ситуацију у вези са најављеним обилним падавинама и могућим поплавама. Испред предузећа ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. као члан тима у раду је учествовао в.д. директор предузећа Горан Милановић и в.д. извршни директор за производњу и одржавање Велибор Јарић.

Задатак  нашег предузећа и његових представника у Координационом тиму је био да се посредством акумулационих језера хидроелектрана „Бочац“ и „Бочац 2“ покуша амортизовати долазак поплавног вала изнад брана у мјери у којој је то могуће, а затим да се акумулирана вода испушта низводно кроз радна кола агрегата и евентуално преливне органе на најоптималнији начин и тако покуша спријечити плављење приобалних насеља у сливу ријеке Врбас а истовремено да се не угрози годишња прозводња електричне енергије спуштањем коте горње воде акумулационог језера. 
 

При свему овом треба обратити пажњу на техничке параметре производних објеката предузећа „ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ и стварну могућност значајнијег утицаја на водостај ријеке Врбас низводно од производних објеката предузећа.  Акумулација ХЕ“Бочац“ има одређени потенцијал у ублажавању поплавног вала, док је акумулацаија ХЕ „Бочац 2“ незнатна, ради се о проточној хидроелектрани и њен утицај на ниво воде низводно у вријеме великих дотока је минималан.

Акумулациони базен ХЕ "Бочац" са укупном запремином од 52,10 x 106 м3 (1,75% средњег годишњег отицања) представлја простор за вишедневно до седмично изравнавање протока. Корисна запремина за денивелацију од 28 м (до коте 254,00) је 42,90 x 106 м3. Са обзиром, да се из енергетских разлога ниво успора претежно задржава на котама што ближим коти нормалног успора, могућности за прихватање поплавног таласа су доста ограничене. Чак и уз могућност правовременог пражњења кроз форсирани рад ХЕ "Бочац" (водећи рачуна и о низводним корисницима) може се омогућити тек прихватање таласа са кратким повратним периодима.

Координациони тим Владе Републике Српске, у коме су били укључени и наши представници, велику пажњу је посветио начину рада хидроелектране „Бочац“ при чему је дата максимална подршка предузећу у доношењу кључних одлука којима би се могле ублажити поплаве. Са друге стране предузеће ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ је организовало стално дежурство одговорних лица која су била уз редовно смјенско особље, са циљем да се брзо реагује и помогне смјенском особљу у доношењу исправних одлука.

Како се доток воде у акумулацију мијењао јако брзо и одлуке су морале бити правовремене и брзе. Сагласно најавама Републичког хидрометеролошког завода Републике Српске очекивао се повећан доток, па је у складу са тим извршено превентивно пражњење акумулације и језера до кота које се користе само у екстремним ситуацијама. Ово је неминовно имало за посљедицу слабије искориштење воде и њезиног потенцијала, али хидроелектране поред настојања да воду у производњи електричне енергије искористе на максималан начин, имају обавезу управљања водама и друштвено одговорног понашања према заједници.

Уважавајући најаве Републичког хидрометеролошког завода Републике Српске, директор Горан Милановић и извршни директор за производњу и одржавање Велибор Јарић, заједно са смјенским особљем, су уз много ризика донослили одважне одлуке које су, касније ће се показати, биле правовремене те није дошло до великог плављења приобалног подручја у сливу ријеке Врбас.
 

План набавки за 2021. годину

Органи управљања преузећа су усвојили План набавки за 2021. годину. У прилогу се налази сажетак Плана набавки у складу са чланом 17. став 2, ЗЈН БиХ.

Saznajte više
Заказана XXIII ванредна сједница Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао XXIII ванредну сједницу Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мрк...

Saznajte više
Одржан дводневни Самит енергетике - СЕТ 2020

У Требињу је у периоду 05-06.03. 2020 године одржан дводневни Самит енергетике - СЕТ 2020, који је окупио преко 400 учесника из БиХ и земаља региона, са више од 80 панелиста. Самит...

Saznajte više
ПРОСЛАВЉЕНО 38. ГОДИНА УСПЈЕШНОГ РАДА ПРЕДУЗЕЋА ЗП“ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“АД, МРКОЊИЋ ГРАД

Предузеће ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је и ове године обиљежило Дан предузећа 05.12.2019. године, његујући традицију дугу 38 година, колико је проте...

Saznajte više
Састанак о проблему отпада у Врбасу

У просторијама предузећа “Хидроелектране на Врбасу“, 11. јуна, одржан је састанак о проблему плутајућег и кабастог отпада у ријеци Врбас и на подручју акумулационог језера хидроелектране „Бочац“.

Saznajte više
Друштво добровољних давалаца крви ХЕ „Бочац“

Друштво доброволјних давалаца крви ХЕ „Бочац“ из Мркоњић-Град основано је 10.10.2013. године у оквиру Синдикалне организације „ХЕ на Врбасу“ а.д. Мркоњић-Град и броји 49 чланова, што представља негдје око једне трећине од укупног броја радника предузећа.

Saznajte više
Објављен План набавки за 2019. годину

Објављен План набавки за 2019. годину - сажетак у складу са чланом 17. став 2, ЗЈН БиХ.

Saznajte više
Обиљежен дан предузећа

ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је и ове године обилјежило Дан предузећа 05.12.2018. године, његујући традицију дугу 37 година, колико је протекло од оснивања и пуштања у рад прве Хидроелектране „Бочац“, са сједиштем у Мркоњић Граду.

Saznajte više
Отварање ХЕ "Бочац 2"

У Мркоњић Граду је 4.10.2018. године пуштена у рад Хидроелектрана "Бочац 2", једна од најмодернијих изграђених на овим просторима у посљедњих неколико година, у њу су уложена 42 милиона КМ и омогућиће отварање 32 радна мјеста.

Saznajte više
Свечано отварање новоизграђене хидроелектране ХЕ "Бочац 2" и "Мале хидроелектране" заказано за 4. октобар 2018. године

Предузеће ЗП“Хидроелектране на Врбасу“ а.д., Мркоњић Град завршава изградњу новог производног објекта хидроелектране ХЕ „Бочац 2“. У току су завршна испитав...

Saznajte više
Галерија слика са уградње капсулних агрегата на МХЕ "Бочац 2"

У рубрици Фотогалерије можете погледати најновије слике са уградње капсулних агрегата на МХЕ "Бочац 2".

Saznajte više
"Хидроелектране на Врбасу" помогло опремање учионице за продужени боравак

У Основној школи "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду организован је продужени боравак за 56 ученика првог, другог и трећег разреда. Ово је прва школа на подручју ове опш...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »