• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail
Сервисирање и одржавање фотокопир апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање и одржавање фотокопир апарата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "БИРО КИП"д.о.о. Ба...

Saznajte više
Потрошни материјал за текуће одржавање

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Потрошни материјал за текуће одржавање,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о. Б...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа,закључиће се са најбоље оцијењеним пону...

Saznajte više
Баждарење вентила сигурности

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Баждарење вентила сигурности,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ТЕРМОВЕНТ-С"д.о.о. Бања Л...

Saznajte više
Испитивање ППЗ генератора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање противпожарне заштите генератора,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE SECURITY"...

Saznajte više
Испитивање ватродојаве

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услига-Испитивање ватродојаве,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о.о. Бања Лука у в...

Saznajte više
Изнајмљивање дизалице са оператером

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Изнајмљивање дизалица са оператером,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "NIK TRADE"д.о.о. Мркоњић...

Saznajte više
Набавка потрошног материјала-расвјета

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка потрошног материјала-расцјета,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"DOS ELEKTRO" д.о.о. Бања ...

Saznajte više
Одвоз комуналног отпада

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум за набавку услуга-Одвоз комуналног отпада,закључиће се са најбоље оцијењеним понуђачем Комунално предузеће "...

Saznajte više
Дератизација и девиперизација

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Дератизација и девиперизација,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ЕКО БЕЛ"д.о.о. Трн у вриједнос...

Saznajte više
Поништење поступка-Опрема за управљање и сигнализацију

Поништава се поступак јавне набавке роба-Опрема за управљање и сигнализацију из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од обезбјеђених средстава за предметну на...

Saznajte više
Периодично испитивање противпожарних апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Периодично испитивање противпожарних апарата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Еко Бел" д.о.о....

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »