• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Стручни надзор над извођењем радова на уређењу корита

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Стручни надзор над извођењем радова на уређењу корита и обала ријеке Врбас низводно од МХЕ     " Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "ГП-АКРОПОЛИС" д.о.о.Котор Варош за понуђену цијену у износу од 5.950,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: