• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Лична заштитна обућа

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Лична заштитна обућа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Бонел"а.д.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 44.997,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: