• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Батерије,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "COTIS"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 1.736,40 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: