• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Лична заштитна одјећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Лична заштитна одјећа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АНГ"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 34.735,70 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: