• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Поништење поступка-Лот-1 Обрада података геодетских мјерења у 2020.години за службу техничког осматрања бране,Лот-2 Обрада података физикалних мјерења у 2020.години за службу техничког осматрања бране

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Лот-1 Обрада података геодетских мјерења у 2020.години за службу техничког осматрања бране,Лот-2 Обрада података физикалних мјерења у 2020.години за службу техничког осматрања бране из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива,а у складу са чланом 69.став(2)тачка д)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ",број 39/14).

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање: