• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем мултимедијалног дисплеја

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Објављивање различитих информација и других садржаја из предузећа путем великог вањског мултимедијалног дисплеја,додјељује се најбоље оцијењеним понуђачем ЗТР МЕДИА ПОРТАЛ"Драженко Ненад с.п. Мркоњић Град,за понуђену цијену од 3.600,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: