• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Поништење поступка-Анализа турбинских уља

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Анализа турбинских уља из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива,а у складу са чланом 69.став (2)тачка д)Закона о јавним набавкама( "Сл.гласник БиХ",број 39/14).

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање: