• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Резни и брусни алат

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Резни и брусни алат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Tauz"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 1.190,40 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: