• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Завршена набавка спојне опрема за оптички кабал

Завршена набавка спојне опрема за оптички кабал

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ - лот 1 и 15.

Након понављања поступка за лотове 1 и 15 завршена набавка услуге - Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“

Saznajte više
Преговарачки поступак - Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град - Лот-20 Tрактор ZETORPROXIMA

Преговарачки поступак - Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град - Лот-20 Трактор ZETORPROXIMA

Saznajte više
Испитивање ватродојавних централа и јављача пожара у електрани и управној згради

Одабран добављач услуге - Испитивање ватродојавних централа и јављача пожара у електрани и управној згради

Saznajte više
Завршен одабир добављача љетних ауто гума

Завршен одабир добављача љетних ауто гума.

Saznajte više
Директан приступ интернету за потребе SAP ERP система

Завршена набавка услуге - Директан приступ интернету за потребе SAP ERP система

Saznajte više
Завршена набавка оптичког синглмодног кабла

Завршена набавка оптичког синглмодног кабла

Saznajte više
Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Оглашавање у листу ,,Народнe новинe“.

Упућен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Оглашавање у листу ,,Народнe новинe“.

Saznajte više
Заштита од инсеката, глодара и гмизаваца

Завршена набавка услуге - Заштита од инсеката, глодара и гмизаваца

Saznajte više
Испорука рачунарске опреме

Након завршетка поступка јавне набавке извршена је додјела Уговора за испоруку рачунарске опреме.

Saznajte više
Позив за доставу понуда за учешћа на стручним семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама

Упућен позив за доставу понуда за учешћа на стручним семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама

Saznajte više
Достава понуда за услуге хотелског смјешата у 2016. години.

Упућен позив за доставу понуда за услуге хотелског смјешата у 2016. години.

Saznajte više
... 89 ... или идите директно на страницу бр. »