• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине према стандардима ISO 9001 и ISO 14001 за 2016. годину

Провођење аудита система управљања квалитетом и заштитом животне средине према стандардима ISO 9001 и ISO 14001 за 2016. годину

Saznajte više
Завршена набавка услуге- Паркирање возила

Завршена набавка услуге- Паркирање возила

Saznajte više
Набавка групе препоручених резервних дијелова за нови систем управљања и надзора за ДЦС

Набавка групе препоручених резервних дијелова за нови систем управљања и надзора за ДЦС

Saznajte više
Одабран испручилац електричног алата за потребе машинске службе

Одабран испручилац електричног алата за потребе машинске службе

Saznajte više
Угоститељске услуге

Завршена набавка угоститељских услуга

Saznajte više
Спровођење мониторинга ихтиофауне и акватичних заједница воде и израда анализе и извјештаја о процјени штете рибљег фонда и акватичних заједница током експлоатације ХЕ „Бочац“ и изградње МХЕ „Бочац 2“ у току 2016. године

Спровођење мониторинга ихтиофауне и акватичних заједница воде и израда анализе и извјештаја о процјени штете рибљег фонда и акватичних заједница током експлоатације ХЕ „Бочац“ и изградње МХЕ „Бочац 2“ у току 2016. године

Saznajte više
Спровођење мјерења интензитета утицаја постројења ХЕ „Бочац“ и изградње постројења МХЕ „Бочац2“ на животну средину

Спровођење мјерења интензитета утицаја постројења ХЕ „Бочац“ и изградње постројења МХЕ „Бочац2“ на животну средину

Saznajte više
Преговарачки поступак - Изградња МХЕ „Бочац 2“ – радови на заштити косине у зони измјештања магистралног пута М-16

Позив за учествовање у преговарачком поступку за набавку радова – Изградња МХЕ „Бочац 2“ – радови на заштити косине у зони измјештања магистралног пута М-16

Saznajte više
Преговарачки поступак- Изградња МХЕ „Бочац 2“ – радови на ињектирању насипа прве фазе низводног загата

Упућен позив за учествовање у преговарачком поступку: Изградња МХЕ „Бочац 2“ – радови на ињектирању насипа прве фазе низводног загата

Saznajte više
Периодични преглед противпожарних апарата

Завршен избор добавњача за услугу - Периодични преглед противпожарних апарата

Saznajte više
Резервни дијелови за систем управљања

Изабран добављач резервних дијелова за систем управљања

Saznajte više
Одабран добављач услуге – Сервисирање и одржавање копир апарата

Прихваћена Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга – Сервисирање и одржавање копир апарата, додијељен најбоље оцијењеном понуђачу ,,DRAGIČEVIĆ“

Saznajte više
... 82 ... или идите директно на страницу бр. »