• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Обрада података геодетских и физикалних мјерења за 2020.годину

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Лот-1 Обрада података геодетских мјерења у 2020.години за службу техничког осматрања бране,Лот-2 Обрада по...

Saznajte više
Опрема и резервни дијелови за систем видео надзора

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Опрема и резервни дијелови за систем видео надзора,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Eastcode&q...

Saznajte više
Одржавање и подршка софтверу за евиденцију утрошка хране у ресторану друштвене исхране

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Одржавање и подршка софтверу за евиденцију утрошка хране у ресторану друштвене исхране за 2022.годину,додј...

Saznajte više
Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у дневним листовима

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Оквирни споразум о набавци услуга-Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у дневним листовима регистрованим на подручју ...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке предузећа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу за сл...

Saznajte više
Набавка потрошног материјала,тонера и кетриџа

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Оквирни споразум о набавци роба-Набавка потрошног материјала,тонера и кетриџа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Biro....

Saznajte više
Годишња техничка подршка програмског пакета за надзор и управљање постројењима МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Годишња техничка подршка програмског пакета за надзор и управљање постројењима МХЕ "Бочац 2",дод...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке,број:07-65-6/22 од24.01.2022.године и уговор за јавну набавку услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Citroe...

Saznajte više
Ауто гуме и ауто дијелови

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Ауто гуме и ауто дијелови Лот-1 Ауто гуме додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Аутоцентар Меркур"д....

Saznajte više
Тест умањене вриједности имовине за 2021.годину у складу са МРС 36

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Тест умањене вриједности имовине за 2021.год.,у складу са МРС 36,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ...

Saznajte više
Специјалистички преглед примарне испитне јединице

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Специјалистички преглед примарне испитне јединице,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Diveco en...

Saznajte više
Исправка позива за доставу понуда за угоститељске услуге

Исправка Позива за доставу понуда за угоститељске услуге за 2022.годину

Saznajte više
... 3 ... или идите директно на страницу бр. »