• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Опрема за управљање и индикацију

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци робе-Опрема за управљање и индикацију,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ"д.о.о.Бања Лука за п...

Saznajte više
Монтажна скела за МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Монтажна скела за МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "BILO TRADE"д.о.о. Гр...

Saznajte više
Редовни и периодични технички преглед возила

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Редовни и периодични технички преглед возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "МГ ТЕХНИКА"д.о....

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа (Peugeot 508,2.0 HDI,рег.број:Ј50-Т-828)

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Peugeot 508,2.0 HDI,рег.број:Ј50-Т-828),из разлога што није достављена ниједна п...

Saznajte više
Сервисирање и одржавање фотокопир апарата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање и одржавање фотокопир апарата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Биро кип"д.о.о. Ба...

Saznajte više
Резервни дијелови за помоћне погоне

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за помоћне погоне,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "БХ ЕС ЕЛЕКТРОСИСТЕМ"д.о.о....

Saznajte više
Колективно осигурање радника

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Колективно осигурање радника,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Дрина осигурање"а.д.Милићи за п...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке-Резервни дијелови за систем гријања и хлађења

Поништава се поступак јавне набавке роба-Резервни дијелови за систем гријања и хлађења, из разлога што је цијена прихватљиве понуде знатно већа од обезбјеђених средстава за предмет...

Saznajte više
Тракасте завјесе

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Тракасте завјесе,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Мегастил"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у...

Saznajte više
Резни и брусни алат

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резни и брусни алат,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у...

Saznajte više
Обрада сеизмолошких података за период 2021-сеизмолошки извјештај

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Обрада сеизмолошких података за период 2021-сеизмолошки извјештај,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "...

Saznajte više
Израда идејног рјешења и студије економске оправданости за уградњу соларних панела на Управној згради

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда идејног рјешења и студија економске оправданости за уградњу соларних панела на Управној згради,додјељује ...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »