• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Израда пројекта уређења водотока Црне ријеке

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда пројекта урређење водотока Црне ријеке,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Routing"д.о.о....

Saznajte više
Набавка путничког возила

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Набавка путничког возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АУТО КОМЕРЦ В.С." д.о.о.Бања Лу...

Saznajte više
Новогодишњи рекламни материјал

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Новогодишњи рекламни материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Центар за професионалну рехаби...

Saznajte više
Роба за прославу јубилеја

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Роба за прославу јубилеја,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "PG STUDIO"Предраг Грабеж с.п. ...

Saznajte više
Емитовање празничних честитки на телевизији

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Емитовање празничних честитки на телевизији за празнике 2021-2022 године,додјељује се најбоље оцијењеном п...

Saznajte više
Поништава се поступак јавне набавке услуга-Баждарење бројила

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Баждарење бројила,из разлога што ниједна понуда није достављена у датом року(члан 69.став(2) тачка а)Закона о јавним набавкама( "Сл....

Saznajte više
Штампани материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Штампани материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Занатска радња "Design" СП Пејаковић Душко,Ч...

Saznajte više
Идејни пројекат за изградњу трафо поља 110 kV

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Идејни пројекат за изградњу трафо поља 110 kV,додјељује се Групи понуђача:Институт за грађевинарство"...

Saznajte više
Геодетско осматрање бране ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2" у 2021.години

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Геодетско осматрање Бране ХЕ"Бочац" и МХЕ "Бочац 2" у 2021.години,додјељује се Групи п...

Saznajte više
Главни пројекат за 35 кV постројење

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Главни пројекат за 35 кV постројење,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Група понуђача:Институт за гр...

Saznajte više
Набавка сатова за пензионере

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци робе-Набавка сатова за пензионере,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Анастасија Микача с.п."Бисер"...

Saznajte više
Средства за дезинфекцију

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Средства за дезинфекцију,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу ЗУ "Expera Pharmacy"Апотека број...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »