• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за уређење водотока Црне ријеке

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за уређење водотока Црне ријеке,додјељује се најбо...

Saznajte više
Заптивни материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Заптивни материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у ...

Saznajte više
Вијчана роба

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Вијчана роба,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Тауз"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке Peugeot Boxer

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила Peugeot Boxer,рег.број:Е39-К-483,закључиће се са ...

Saznajte više
Редовно мјесечно испитивање воде за пиће

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Редовно мјесечно узимање узорака и испитивање квалитета воде за пиће,додјељује се најбоље оцијењеном понуђ...

Saznajte više
Набавка канцеларијског материјала

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка канцеларијског материјала,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Примапром"д.о.о. Бања ...

Saznajte više
Сервисирање уређаја у РДИ

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Сервисирање уређаја у РДИ,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Фригопроцес"Козомара Обренко СП,Ба...

Saznajte više
Анализа турбинских уља

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Анализа турбинских уља,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Рафинерија уља Модрича"а.д.Модр...

Saznajte više
Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за изградњу соларне електране

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за изградњу соларне електране са прикључним далеководом ...

Saznajte više
Аутолимарске услуге

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуге-Аутолимарске услуге,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Аутолимарска радња Зељковић"Мркоњић...

Saznajte više
Систематски љекарски преглед радника

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8.Закона о јавним набавкама,Анекс IIдио Б ("Службени гласни...

Saznajte više
Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања,додјељује се најбоље о...

Saznajte više
2 ... или идите директно на страницу бр. »