• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
  • +387 50 225 317            Webmail

Списак јавних набавки и обавјештења везаних за процесе јавних набавки:

Спровођење порибљавања на локацији акумулације и компензационог базена

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци улуга-Спровођење порибљавања на локацији акумулације и компензационог базена за 2021.год.,додјељује се најбоље оц...

Saznajte više
Анализа података са система за праћење вибрација МХЕ "Бочац 2" и МХЕ "Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Анализа података са система за праћење вибрација МХЕ"Бочац 2" и МХЕ "Кућна турбина",додјељуј...

Saznajte više
Резервни дијелови за систем видео надзора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за систем видео надзора,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EASTCODE"д.о.о. Бања...

Saznajte više
Поништење поступка-Санација измјењивача топлоте

Поништава се поступак јавне набавке услуга-Санација измјењивача топлоте,из разлога што ниједна понуда није достављена у датом року(члан69.став(2)тачка а)Закона о јавним набавкама(&...

Saznajte više
Редовни и периодични технички преглед возила

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Редовни и периодични технички преглед возила,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "МГ ТЕХНИКА"д.о....

Saznajte više
Општа заштитна средства за заштиту на раду

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Општа заштитна средстваза заштиту на раду,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "АНГ" д.о.о. Бања Лук...

Saznajte više
Израда пројекта санације обале и заштите објекта на локацији "Шервалова кућа"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда пројекта санације обале и заштите објекта на локацији "Шервалова кућа",додјељује се најбоље оци...

Saznajte više
Замјена ормара управљања пољем РТР

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци радова-Замјена ормара управљања пољем РТР,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Елнос БЛ" д.о.о. Ба...

Saznajte više
Годишње одржавање за лиценце "EPLAN"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Годишње одржавање за лиценце ЕПЛАН-а,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "EAST CODE"д.о.о. Бања Л...

Saznajte više
Набавка рачунарске опреме

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба-Набавка рачунарске опреме,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "PRIMAPROM"д.о.о. Бања Лука за ...

Saznajte više
Сервис дизалице Monorail 20T

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Сервис дизалице Monorail 20Т,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу:"PRIM CO COMPANY"д.о.о. До...

Saznajte više
Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу управно технолошке зграде

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу управно технолошке зграде,додјељује се најбоље оцијењеном понуђ...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »