• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-563-4/24 од 15.02.2024.године и Уговор о набавци роба-Електрични алат,додјељује понуђачу "Тауз"д.о.о.Бања Лука који је доставио најнижу цијену по понуди,број:74/24 од 13.02.2024.године у износу од 4.760,00 КМ без ПДВ-а,односно 5.569,20 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање:
 
Лична радна одјећа

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1131-9/24 од 29.04.2024.године и Уговор о набавци роба-Лична радна одјећа,додјељује се најбоље оцијењеним понуђачима за след...

Saznajte više
Ауто гуме

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1190-7/24 од 22.04.2024.године и Уговор о набавци роба-Ауто гуме,додјељује понуђачу "Диск ауто"д.о.о.Бања Лука кој...

Saznajte više
Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у дневним листовима

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1077-12/24 од 18.04.2024.године и Оквирни споразум о набавци услуга-Објављивање огласних материјала на годишњем нивоу у днев...

Saznajte više
Одржавање и подршка за програм за ресторан друштвеног стандарда

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1171-2/24 од 11.04.2024.године и Уговор о набавци услуга-Одржавање и подршка за програм за ресторан друштвеног стандарда за 2024.г...

Saznajte više
Санација канализационе мреже на МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1192-2/24 од 16.04.2024.године и Уговор о набавци услуга-Санација канализационе мреже на МХЕ "Бочац 2",додјељује понуђач...

Saznajte više
Одржавање и подршка софтверу за обрачун плата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-964-2/24 од 28.03.2024.године и Уговор о набавци услуга-Одржавање и подршка софтверу за обрачун плата за 2024.годину,додјељује пон...

Saznajte više
Поништава се поступак-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Audi A6 3.0 TDI Quattro)

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку број:07-955-6/24 од 08.04.2024.године,и поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила пр...

Saznajte više
Редовно мјесечно испитивање воде за пиће

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-965-10/24 од 03.04.2024.године и Уговор о набавци услуга-Редовно мјесечно узимање узорака и испитивање квалитета воде за пић...

Saznajte više
Гориво

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-848-10/24 од 09.04.2024.године и Оквирни споразум о набавци роба-Гориво за возила возног парка предузећа,додјељује понуђачу ...

Saznajte više
Годишња техничка подршка за надзор и управљање постројењима МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-932-9/24 од 04.04.2024.године и Уговор о набавци услуга-Годишња техничка подршка програмског пакета за надзор и управљање по...

Saznajte više
Редовно сервисирање и ванредне поправке возила

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:06-954-8/24 од 09.04.2024.године и оквирни споразум о набавци услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила,додјељује се са н...

Saznajte više
Поништава се поступак-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Лот-2 Škoda Octavia Style)

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:06-954-9/24 од 09.04.2024.године,и поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Ло...

Saznajte više
1 ... или идите директно на страницу бр. »