• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Екологија и систем квалитета

ЗП „Хидроелектрана на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град током свог постојања и пословања, велику пажњу посвећује заштити животне средине и очувању и унапређењу свеобухватне еколошке атрактивности дијела ријеке Врбас на којем је лоцирана акумулација и постројење ХЕ „Бочац“. У прилог томе стоје и учињени значајни напори на имплементацији и сталном унапређењу сертификованог  система управљања квалитетом и заштитом животне средине, у складу са захтјевима међународних стандарда ИСО 9001 и ИСО 14001.

Прихватањем правила која су прописана овим међународним стандардима, формиран је и задржан став предузећа да се у погледу заштите животне средине на првом мјесту задовоље све законске обавезе и да се потом, кроз спровођење политике и циљева заштите животне средине, иде и изнад тога.

Своју опредјељеност на унапређењу заштите животне средине, предузеће је на челу са Управом предузећа и директором, господином Недељком Кесићем, исказало путем јавно декларисане политике квалитета и заштите животне средине, а конкретне циљеве спроводи реализацијом програма заштите животне средине на годишњем нивоу.

Предузеће је поносно на чињеницу да је препознато у свом окружењу као једно од водећих које перманентно наставља са позитивним трендом улагања у очување и унапређење животне средине, доприносећи на тај начин задовољењу начела одрживог развоја, како наших садашњих тако и будућих генерација.

 

Контакт формулар
За све додатне информације везане за рад и активности предузећа, пошаљите нам своје питање и ми ћемо Вам у најкраћем року одговорити.

Унесите Ваше питање:

 

Ваше име:
Контакт телефон:
Контакт e-mail: