• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

ЗП,,Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

Планирана инвестициона улагања у периоду 2022.-2024. год., а које се односе на реконструкцију и модернизацију постојећих објеката износе 9,75 мил.КМ ( 6,05 мил.КМ властитих и 3,7 мил.КМ из кредитних средстава), од којих су најзначајнија:

  • набавка и уградња постројења 35 kV у износу од 1,965 мил.КМ, а финансираће се из властитих средстава;
  • набавка и уградња регулационог трансформатора 35/110 kv/kV у износу од 1,694 мил.КМ, а финансираће се из кредитних средстава;

За изградњу новог енергетског постројења - соларне електране на локалитету ,,Ада поље“ у периоду од 2022.-2024. год. планирано је укупно 20,05 мил. КМ, од чега 295 хиљада властитих и 19,75 мил.КМ кредитних средстава;

У истом периоду планирано је 2,39 мил.КМ за прибављање документације за ново хидроенергетско постојење – ХЕ ,,Крупа“, од чега је 660 хиљада КМ властитих и 1,73 мил.КМ кредитних средстава, те 600 хиљада за почетак изградње и набавку електромашинске и хидромеханичке опреме, те ће се у наредном периоду планирати наставак реализације инвестиције у укупном износу од око 109 мил.КМ.

Од осталих улагања у назначеном периоду издваја се уређење корита Црне ријеке у износу од 1 мил.КМ, које ће се финансирати из властитих средстава.