• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Соларна електрана „Ада поље“

Предметна локација се налази између магистралног пута Бања Лука – Јајце и лијеве обале ријеке Врбас, на удаљености од око 2 km низводно од бране ХЕ „Бочац“.

Планирана је изградња соларне електране „Ада поље“ инсталисане снаге од 9,26 МWp и просјечне годишње производње 11,75 GWh.

Процијењена инвестициона улагања се крећу око 20 милиона КМ.

У току су активности на обезбјеђењу потребних дозвола и сагласности у складу са законском регуалтивом у Републици Српској.