• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Хидро информације

Просјечни дневни доток и проток Врбаса на профилу ХЕ "Бочац" и ХЕ "Бочац 2"

Хидро информације

ХЕ "Бочац" - Најсвјежији податак, 22.5.2024: Просјечни доток: 35 m3/s
ХЕ "Бочац" 2 - Најсвјежији податак, 22.5.2024: Просјечни проток: 45 m3/s
Дневни доток/проток за посљедњих дана
Статистика дневног дотока/протока за посљедњих 90 дана
ХЕ "Бочац"
ХЕ "Бочац" 2
Статистика мјесечног дотока/протока
ХЕ "Бочац"
ХЕ "Бочац" 2
1