• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
План пословања за 2023.годину

План пословања за 2023.годину. У Прилогу је план пословања за 2023.годину.

Saznajte više
План набавки за 2023. годину

У прилогу се налази План набавки за 2023. годину.

Saznajte više
Финансијски извјештај за 2022.годину

Финансијски извјештај за 2022.годину У Прилогу јеФинансијски извјештај за 2022.годину

Saznajte više
Извјештај о пословању за 2021. годину

Извјештај о пословању за 2021. годину У Прилогу јеИзвјештај о пословању за 2021. годину

Saznajte više
Ревизорски извјештај за 2021. годину

Ревизорски извјештај за 2021. годину У Прилогу јеРевизорски извјештај за 2021. годину

Saznajte više
План набавки за 2022. годину

У прилогу се налази План набавки за 2022. годину

Saznajte više
Финансијски извјештај за 2021.годину

Финансијски извјештај за 2021.годину У Прилогу је Финансијски извјештај за 2021.годину.

Saznajte više
Ревизорски извјештај за 2020. годину

Ревизорски извјештај за 2020. годину У ПрилогуРевизорски извјештај за 2020. годину.

Saznajte više
Извјештај о пословању за 2020. годину

Извјештај о пословању за 2020. годину. У Прилогу је Извјештај о пословању за 2020. годину

Saznajte više
Финансијски извјештај за 2020.годину

Финансијски извјештај за 2020.годину. У Прилогу је Финансијски извјештај за 2020.годину.

Saznajte više
План набавки за 2019. годину

Објављен План набавки за 2019. годину - сажетак у складу са чланом 17. став 2, ЗЈН БиХ.

Saznajte više
План набавки за 2018. годину

Објављен План набавки за 2018. годину - сажетак у складу са чланом 17. став 2, ЗЈН БиХ.

Saznajte više
2 или идите директно на страницу бр. »