• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Спровођење порибљавања на локацији акумулација Бочац и Бочац 2

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1742-7/24 од 12.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Спровођење порибљавања на локацији Бочац и Бочац 2за текућу годину,додјељује понуђачу ЕКО ЗОНА "УГАРСКИ БРЗАЦИ"д.о.о.Кнежево који је доставила најнижу цијену по понуди,број:03-06-3/24 од 03.06.2024.године у износу од 29.856,09 КМ без ПДВ-а,односно 34.931,63 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: