• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Испитивање ватродојаве

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1881-4/24 од 12.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Испитивање ватродојаве,додјељује понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о.о.Бања Лука који је доставио најнижу цијену по понуди,број:391/2024 од 06.06.2024.године у износу од 5.990,00 КМ без ПДВ-а,односно 7.008,30 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: