• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Апарати за почетно гашење пожара

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1892-4/24 од 13.06.2024.године и Уговор о набавци роба-Апарати за почетно гашење пожара ,додјељује понуђачу "IM FIRE SECURITY"д.о.о.Бања Лука који је доставио најнижу цијену по понуди,број:392/2024 од 06.06.2024.године у износу од 3.340,00 КМ без ПДВ-а,односно 3.907,80 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: