• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Сервисирање и одржавање копир апарата и биро опреме

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1986-2/24 од 21.06.2024.године и Уговор о набавци услуга-Сервисирање и одржавање копир апарата и биро опреме,додјељује понуђачу "Biro.kip"д.о.о.Бања Лука који је доставио најнижу цијену по понуди,број:06/049/24 од 17.06.2024.године у износу од 4.974,83 КМ без ПДВ-а,односно 5.820,55 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: