• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Канцеларијски материјал и прибор

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1544-7/24 од 22.05.2024.године и Уговор о набавци роба-Канцеларијски материјал и прибор,додјељује понуђачу "Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида"а.д.Бања Лука који је доставила најнижу цијену по понуди,број:1879/24 од 15.05.2024.године у износу од 7.548,60 КМ без ПДВ-а,односно 8.831,86 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: