• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Оправка компресора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-1693-2/24 од 29.05.2024.године и Уговор о набавци услуга-Оправка компресора,додјељује понуђачу "ЕКОXПЕ компресори"д.о.о. Лишња који је доставио најнижу цијену по понуди,број:2024/164 НС од 24.04.2024.године у износу од 4.332,00 КМ без ПДВ-а,односно 5.068,44 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: