• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Одводници пренапона

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број:07-1204-11/24 од 15.05.2024.године и Уговор о набавци роба-Одводници пренапона,додјељује понуђачу "NEXEN"д.о.о.Бања Лука који је доставио најнижу цијену по понуди,број:NXN-89/24 од 15.05.2024.године у износу од 92.999,98 КМ без ПДВ-а,односно 108.809,98 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: