• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Испитивање елемената квалитета отпадних вода

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-964-2/24 од 28.03.2024.године и Уговор о набавци услуга-Испитивање елемената квалитета отпадних вода које се испуштају из система за пречишћавање(Био дискови) у површинске воде,додјељује понуђачу "Институт за воде"д.о.о.Бијељина који је доставио најнижу цијену по понуди,број:01-66-1/24 од 27.03.2024.године у износу од 1.950,00 КМ без ПДВ-а,односно 2.281,50 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: