• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Метролошки преглед мјерних трансформатора

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:07-929-5/24 од 27.03.2024.године и Уговор о набавци услуга-Метролошки преглед мјерних трансформатора,додјељује понуђачу МХ ЕРС-ЗД "Ирце"а.д.Источно Сарајево који је доставио најнижу цијену по понуди,број:П-171.1/24 од 22.03.2024.године у износу од 39.900,00 км без ПДВ-а,односно 46.683,00 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: