• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Сервис фискалног принтера

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-937-2/24 од 25.03.2024.године и исправно испостављена фактура за набавку услуге-Сервис фискалног принтера,сматраће се уговором.Фактуру доставља понуђач ЗТП "Media Portal"Ненад Драженко с.п.Мркоњић Град који је доставио најнижу цијену по понуди,од 21.03.2024.године у износу од 275,00 КМ без ПДВ-а,односно 321,75 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: