• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Санација процуривања на табластом затварачу

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-720-3/24 од 04.03.2024.године и Уговор о набавци услуга-Санација процуривања на табластом затварачу преливног поља бр.1,додјељује понуђачу "МИГ ЕЛЕКТРО"д.о.о.Мркоњић Град који је доставио најнижу цијену по понуди,број:471/24 од 27.02.2024.године у износу од 5.000,00 КМ без ПДВ-а,односно 5.850,00 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: