• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Поништава се поступак-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Ауди А6 3.0 TDI Quattro,рег.број:Е19-А-190)

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку број:07-650-6/24 од 11.03.2024.године,и поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила предузећа(Audi A6 3.0 TDI Quattro,рег.број:Е19-А-190),покренут доношењем Одлукла о покретању поступка јавне набавке,број:УП-737/23 од 06.12.2023.године,путем отвореног поступка,из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,у складу са чланом 69.став(2)тачка а)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ",број 39/14,59/22)).

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање: