• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Машина за прање подова

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе број:06-752-3/24 од 07.03.2024.године и Уговор о набавци роба-машина за прање подова у РДИ,додјељује понуђачу "LLOXO"д.о.о.Бања Лука који је доставио најнижу цијену по понуди,број:01-03/2024 од 05.03.2024.године у износу од 5.500,00 КМ без ПДВ-а,односно 6.435,20 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: