• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Поништава се поступак-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Комби VW 8+1 рег.број:Т37-Е-955)

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку број:06-286/24 од 26.01.2024.године,и поништава се поступак јавне набавке услуга-Редовно сервисирање и ванредне поправке возила(Комби VW 8+1 рег.број:Т37-Е-955),покренут доношењем Одлуке о покретању поступка,број:УП-497/23 од 31.08.2023.године и Закључка број:УП-25/24 од 19.01.2024.године,путем отвореног поступка,из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року,у складу са чланом 69.став(2)тачка а)Закона о јавним набавкама("Сл.гласник БиХ",број 39/14,59/22)).

У Прилогу је Одлука о поништењу.

Документи за преузимање: