• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Увезивање ТС Пенић кућа у систем управљања ХЕ "Бочац"

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:06-287-7/24 од 19.02.2024.године и Уговор о набавци услуга-Увезивање ТС Пенић кућа у систем управљања ХЕ "Бочац",додјељује Групи понуђача:"ACEA"д.о.о.Источно Сарајево(вођа групе) и "Енергоинвест Кибернетика"Инт Београд(члан групе) који је доставио најнижу цијену по понуди,број:02-4/24 од 16.02.2024.године  у износу од 73.800,00 КМ без ПДВ-а,односно 86.346,00 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: