• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Резервни дијелови за потребе погонске спремности машина МХЕ "Бочац 2"

Прихвата се Препорука Комисије за набавку број:06-506-9/24 од 16.02.2024.године и Уговор о набавци роба-Резервни дијелови за потребе погонске спремности машина МХЕ "Бочац 2",додјељује понуђачу "Хидрофлекс"д.о.о.Тузла који је доставио најнижу цијену по понуди број:14/24 од 13.02.2024.године у износу од 7.800,00 КМ без ПДВ-а,односно 9.126,00 КМ са ПДВ-ом.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: