• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Испитивање апарата за почетно гашење пожара

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Испитивање апарата за почетно гашење пожара,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Im fire security"д.о.оБања Лука за понуђену цијену у износу од 5.990,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: