• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Анализа турбинских уља

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци услуга-Анализа турбинских уља,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу"Рафинерија уља Модрича"а.д.Модрича,за понуђену цијену у износу од 14.997,15 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: