• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Канцеларијски материјал

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку и Уговор о набавци роба-Канцеларијски материјал и прибор,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида"а.д.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 2.565,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: