• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Електронске компоненте

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Електронске компоненте,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Комел"д.о.о.Вогошћа за понуђену цијену у износу од 982,91 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: