• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Проширење система видео надзора

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Проширење система видео надзора на локацији МХЕ "Бочац 2",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Мастер безбједности"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 5.891,40 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: