• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Остали потрошни материјал

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Остали потрошни материјал,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "Nik Trade"д.о.о.Мркоњић Град за понуђену цијену у износу од 683,76 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: