• ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Комуникациона опрема

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Комуникациона опрема,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "BIG electric"д.о.о.Бања Лука за понуђену цијену у износу од 4.644,18 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

Документи за преузимање: